Мачухівський НВК

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Головна мета школи – забезпечення доступу сільського школяра до якісної освіти

        У відповідності до неї педколектив працює над методичною проблемою «Розвиток творчого потенціалу вчителя та учня шляхом впровадження інноваційних технологій навчання». Заклад спрямовує свої зусилля на забезпечення провідного впливу школи на дитину, створення умов для її самореалізації згідно природних навчальних можливостей, нахилів, інтересів як на уроці, так і в позаурочний час. В школі напрацьована система засобів самореалізації особистості дитини відповідно її можливостей, нахилів та інтересів в основі якої лежить: а) якість, ефективність, результативність уроку для конкретного учня, методичний комплекс якого поєднує в собі вимоги до сучасного уроку та технологічні інновації (від проблемного викладу до розвивального навчання, від диференційованого до особистісно - орієнтованого навчання, інтерактивні методи, комп’ютеризація тощо). б) можливості Програми системи виховної роботи «Школа – твій другий дім і кожен учень – господар в нім» (система гуртків, клубів, секцій, співпраця з РБДЮТ, ДЮСШ, музичними, художніми школами, дитячими студіями м. Полтави, школа олімпійського резерву, шкільне наукове товариство «Ерудит» МАНу, олімпіади, конкурси, учнівські клуби, товариства). В основу навчально-виховного процесу покладено пріоритети загальнолюдських та національних цінностей, зорієнтовано на особистість дитини, її громадянську освіту і виховання. Зміст навчання спрямований на забезпечення якості знань на рівні державних стандартів, на наукову основу вивчення і врахування природних навчальних можливостей школяра, на посилення індивідуальної роботи зі здібними і обдарованими дітьми в умовах особистісної орієнтації навчально-виховного процесу. Нині у школі діє система засобів самореалізації дитини відповідно її природних навчальних можливостей. В центрі її стоїть урок. Сучасний урок демонстрували вчителі школи своїм колегам на районних семінарах з історії (Голуб С.В., Рябуха Л.М.), початкових класів (Гуржій Л.Ф., Оборожна В.М., Горулько В.І., Зарецька Р.П.), вихователів ГПД (Носенко А.С., Мартусь Е.Б.). В її складі блоки технічних, предметних, естетичних гуртків та спортивні секції школи (до 28 гуртків), гуртки районного будинку дитячої та юнацької творчості, секції ДЮСШ (футбол, шашки), гуртки музичної школи №1 м.Полтави та сільського Будинку культури, в школі діє наукове товариство МАН, ми сприяємо участі наших учнів в роботі позашкільних дитячих установ м.Полтави (студія Наталії Май, міський будинок дитячої та юнацької творчості), районній школі олімпійського резерву, шкільному клубі «Старшокласник» з його урізноманітненим потенціалом дозвілля і розвитку особистості школяра (дебати, брейн-ринг, предметні тижні, «Учень року» тощо).


Урок – ключовий елемент виховання

Відкриті уроки старших вчителів школи Михайлик Н.М. та Рябухи Л.М. під час місячника педагогічної майстерності. У практику своєї роботи вони активно впроваджують нові педагогічні технології: особистісно зорієнтоване вивчення літератури, технологію інтелектуальної діяльності учнів, компетентісно орієнтоване навчання історії, технологія шкільної дискусії.

 

                                                                                                             

 

      Старша школа – профільна

З метою розширення життєвої і соціальної компетентності старшокласників, появи нових мотивів навчання самоорганізації і самореалізації особистості старша школа працює за технологічним профілем. Випускники одержують свідоцтва про оволодіння двома робітничими професіями: швачка та оператор комп'ютерного набору.

 

                                                                                               

 

Виховна робота
 
Усвідомлюючи важливість спільних справ для об’єднання загальношкільного колективу навколо проектів «Школа – твій другий дім», «Громадсько активний клас» та втілення
районної програми системи виховання учнівської молоді на період до 2012 року, програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних
закладів України» значна увага приділяється тим заходам, які сприяють пізнавальній активності, розвиткові творчого потенціалу дітей, виховання у них естетичних смаків,
принципів моралі, любові до Батьківщини, ціннісного ставлення до себе, суспільства, праці, культури та мистецтва, природи, розвитку потреби в здоровому способі
життя. Заклад розробив свою концепцію мотивації формування навичок здорового способу життя, адже виховна система закладу – «Школа сприяння здоров’ю».
З цією метою використовується робота спортивного клубу «Атлет» (керівник Шаповал В.І.), більшість учнів закладу залучається до роботи спортивних секцій, ДЮСШ
(футбол, шашки), практикуються інтерактивні форми роботи, зокрема тренінги «Молодь обирає здоровий спосіб життя», «Молодь на роздоріжжі» (практичний психолог
Кішінець О.А.), учні залучаються до шкільних та районних спортивних змагань. Здійснюючи чітке спрямування виховного процесу на формування свідомого громадянина,
виховання ціннісного ставлення до себе та суспільства продовжено конкурси «Громадсько активний клас» та «Школа – твій другий дім». Заклад зареєстрований у
мережі громадсько активних шкіл області та бере участь в обласних науково-практичних конференціях. Працює клуб «Старшокласник» з його урізноманітненим
потенціалом дозвілля. Традиційними є свята посвяти у першокласники «Дебют першокласнника», посвяти у старшокласники «На крилах юності», заходи у рамках
Дня школи «Школа – родина, я – її дитина», зустрічі з випускниками «Зорепадом летять роки», «Учень школи», «Містер школи», «Панночка школи», відбуваються урочистості
з нагоди випуску зі школи. Учні 8-Б класу (класний керівник Добриніна Л.В.) працюють над внутрішньокласним проектом «Громадянином бути зобов’язаний». Система
правоосвітньої та правовиховної роботи спрямовується на захист неповнолітніх від деформуючих, руйнівних чинників соціуму, на усвідомлення дітьми правового статусу
неповнолітніх, формування поваги до закону, людини та її прав. З цією метою продовжувалось вивчення Конституції України, положень Декларації про права дитини, Конвенції
ООН про права дитини тощо. Відповідно виховна проблема закладу: «Консолідація зусиль педагогічного колективу, батьків та громадськості щодо виховання високоосвіченої,
активної, всебічно здорової особистості на основі виховної моделі «Школа сприяння здоров’ю» через пошук нових форм і методів роботи».
Завдання виховної роботи
 -впровадження в суспільну свідомість переваг здорового способу життя, формування національного культу соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;
 - формування в учнів національної свідомості, патріотизму, любові до свого народу, до України, активної громадянської позиції, готовність до участі в процесах державотворення, відданості у службі Батьківщині;
- формування політичної та правової культури, виховання поваги до Конституції України, законодавства, державної мови та державних символів України;
- забезпечення духовно-морального розвитку учнів, запобігання негативному впливу на свідомість учнів інформації, що містять бездуховність;
- формування в учнів екологічної культури, виховання причетності й відповідальності за збереження і примноження природних багатств;
- формування в учнів основ естетичної культури, організації дозвілля учнів, пошук його нових форм;
- задоволення потреб учнів у професійному самовизначенні, розвиток здатності до самостійного життєвого вибору;
- активізація роботи учнівського самоврядування, залучення учнів до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань життя класу та закладу;
- запобігання правопорушенням учнів, профілактична робота з правового виховання.
 
Розклад роботи гуртків
 
1. «Перші старти» (1-4 класи)             П’ятниця12.00-12.40   Горулько В.І. 
2. « Дивоцвіт»                                   Понеділок (2,4)12.00-12.40   Зарецька Р.П.
3. «Веселі нотки»                               Середа (2,4)12.00-12.35  Оборожна В.М.
4. Початкове технічне моделювання    Понеділок (2,4)12.00-12,45   Чуйко Л.Г.
5. Початкове технічне моделювання    Понеділок (2,4)12.00-12.40 Гуржій Л.Ф.
6. ЮІР                                               Вівторок (2,4)13.50-14.35  Чуйко Л.Г.
7. Юннатів                                         Середа (1,3)14.45-15.30   Коваль Л.О.
8. Літстудія «Первоцвіт»                      Вівторок (2,4)14.45-15.30   Гейко А.В.
10. Крою та шиття                              Четвер (2,4)14.45–15.30   Курмаз К.Г.
11. «Сокіл»                                         Понеділок (1,3)15.00-15.45   Яровий В.І.
12. Фізико-технічний                           Понеділок (2,4)15.00-15.45   Яровий В.І.
13. Літописець                                    Понеділок (2,4)15.00-15.45   Рябуха Л.М.
14. Туристсько-краєзнавчий                 Четвер (1,3)17.30-18.15   Шаповал В.І.
15. Драматичний                                 Четвер (1,3)15.00-15.45   Мартусь Е.Б.
16. Естрадної пісні                              Понеділок, П’ятниця, Четвер, 12.00-12.45, 14.45-15.30, 13.50-14.35,
                                                         12.00-12.45, 13.50-15.20    Дементьєва Л.А.
17. «Подорож у слово»                        Четвер (1,3)15.40-16.25   Носенко А.С.
18. "Юний хімік"                                  Вівторок (2,4)14.45-15.30     Коваль Л.О.
19. "Юний математик"                           Вівторок (1,3)14.45-15.30    Ярошенко Л.В.
20. "Юний інформатик"                        Середа (1,3), Середа (2,4), 13.50-14.35, 14.40-15.25   Дорошенко Ю.В.
21. Англійської мови                            Вівторок (1,3)14.00-14.45      Добриніна Л.В.
22. ДЮП                                             Четвер (2,4)17.30-18.15  Шаповал В.І.
23. « Я- творець свого життя»              Четвер 14.45-15.30  Кішінець О.А.
24. Спортивні секції                             Вівторок, П’ятниця 16.30-18.30, 16.00-17.30 Шаповал В.І.
25. Загальна фізична підготовка            Вівторок, Четвер  15.00-17.00, 15.30-17.00   Голуб О.С.

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
Пошук
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2020
Створити безкоштовний сайт на uCoz